Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1496280 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Honey
 Honey - ID: 1496280
 Name:  Honey
 IP & Posted by:  117.2.13.249 on March 28, 2021
 Updated by:  July 12, 2023 at 11:17pm
 Gender:  Female
 Age:  37
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Will tell you later
 From City:  DN
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Will tell you later
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm người phù hợp đi đến hôn nhân
 Free Time:  Xem phim, shopping....
 I Am:  hiền lành, chung thủy
 Looking For:  người đàn ông của gia đình, chung thủy và tử tế.

Back | Send Email to Honey (ID: 1496280)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.