Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1496626 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Tiểu linh
 Tiểu linh - ID: 1496626
 Name:  Tiểu linh
 IP & Posted by:  112.197.33.23 on April 5, 2021
 Updated by:  April 5, 2021 at 10:17pm
 Gender:  Female
 Age:  26
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  125 lbs (57 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  TP HCM
 State/Province:  Hồ Chí Minh
 Zip:  0798375597
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Công nhân
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm ai đó cần mình
 Free Time:  Nấu ăn làm công việc nhà phụ giúp me
 I Am:  Hien de thương từ kèn ak nhà xem mại bạn đanh giá hi
 Looking For:  Cv ổn định thật lòng

Back | Send Email to Tiểu linh (ID: 1496626)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.