Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1499648 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Phương Vy

 Phương Vy - ID: 1499648
 Name:  Phương Vy
 IP & Posted by:  1.53.207.143 on June 10, 2021
 Updated by:  June 11, 2021 at 4:18pm
 Gender:  Female
 Age:  34
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Dalat
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  Hair dresser
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Sống và làm việc mình thích, đời là cõi tạm. " Buông" để an nhiên, tự tại.
 Free Time:  Nghe nhạc, lướt wed, tập gym hoặc ngủ vùi đầu... nghe kinh, pháp. Đôi lúc tụ tập một chút cùng người thân.
 I Am:  Vui vẻ, bình tĩnh, một chút trầm tư khi cần giải quyết công việc hoặc vấn đề nan giải, biết nghĩ cho người khác, sống và chăm sóc tốt bản thân để không ai phải lo lắng, và biết chăm sóc người khác..sống đơn giản, từ bi khi cần từ bi, nghiêm khắc khi cần nghiêm khắc.
 Looking For:  Vạn vật hữu tình, tùy duyên mà đến...

Back | Send Email to Phương Vy (ID: 1499648)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.