Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1502008 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Nguyển Điệp

 Nguyển Điệp - ID: 1502008
 Name:  Nguyển Điệp
 IP & Posted by:  172.11.135.185 on August 4, 2021
 Updated by:  November 23, 2021 at 8:49pm
 Gender:  Female
 Age:  46
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Noi sau
 State/Province:  Texas
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Noi sau
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm bạn, tìm hiểu và lập gia đình.
 Free Time:  Ngắm cảnh và nhìn Chó Rat terrier/Chihuahua. Nhớ chút chuyện đã qua, và nhìn về phía trước.
 I Am:  Tìm hiểu để biết thêm.
 Looking For:  Tìm bạn, người bạn giản dị, lời nói của bạn sẽ dể làm mát lòng người nghe người quen. Tìm hiểu và lập gia đình. Liên lạc về : diepn 15 ya ho chấm com

Back | Send Email to Nguyển Điệp (ID: 1502008)




Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.