Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1502707 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Lan Nguyen
 Lan Nguyen - ID: 1502707
 Name:  Lan Nguyen
 IP & Posted by:  171.252.189.224 on August 21, 2021
 Updated by:  August 21, 2021 at 4:11pm
 Gender:  Female
 Age:  45
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  130 lbs (59 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hồ Chí Minh
 State/Province:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Nội Trợ
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm một nữa còn lại
 Free Time:  Online..Nấu ăn..Cà phê
 I Am:  Vui vẻ hoà đồng
 Looking For:  Tìm người chân thật ..nghiêm túc ..đơn giản..giản đơn thế thôi

Back | Send Email to Lan Nguyen (ID: 1502707)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.