Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1502950 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

 nguyenthinhi - ID: 1502950
 Name:  nguyenthinhi
 IP & Posted by:  117.5.212.140 on August 26, 2021
 Updated by:  September 15, 2023 at 5:31am
 Gender:  Female
 Age:  59
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Ha noi
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  khác
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm người để kết hôn
 Free Time:  Đọc sách
 I Am:   vui vẻ hoà đồng yêu thiên nhiên gia đình
 Looking For:  Các bạn hãy cẩn thận với người đàn ông chuyên lừa đảo này

Back | Send Email to nguyenthinhi (ID: 1502950)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.