Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1503174 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Phạm Thị Thu

 Phạm Thị Thu - ID: 1503174
 Name:  Phạm Thị Thu
 IP & Posted by:  171.247.161.38 on August 31, 2021
 Updated by:  August 31, 2021 at 6:34pm
 Gender:  Female
 Age:  43
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hồ chí minh
 Country:  Afghanistan
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Làm đẹp cho
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 Free Time:  Nấu ăn, nghe nhạc
 I Am:  Là người phụ nữ thích chăm sóc gia đình, chân thành vị tha, sống tình cảm và quan tâm mọi người
 Looking For:  Mình mong muốn tìm bạn có cùng sở thích, chia sẻ vui buồn với nhau cùng nhau đi quãng đời còn lại

Back | Send Email to Phạm Thị Thu (ID: 1503174)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.