Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1504459 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Thuy Ninh

 Thuy Ninh - ID: 1504459
 Name:  Thuy Ninh
 IP & Posted by:  222.254.0.210 on September 26, 2021
 Updated by:  November 18, 2022 at 4:00am
 Gender:  Female
 Age:  41
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Hà nội
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 Free Time:  Đọc sách, nghe nhạc, dọn dẹp lại nhà cửa...
 I Am:  Tôi là một người dễ gần, vui vẻ , thẳng thắn, cũng hay hờn giỗi 😊 , thich động vât, v là người phụ nữ của gia đình
 Looking For:  Một người Vui vẻ , dễ gần, nghiêm túc ,biết yêu trẻ em , v thẳng thắn

Back | Send Email to Thuy Ninh (ID: 1504459)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.