Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1512803 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Kieule
 Kieule - ID: 1512803
 Name:  Kieule
 IP & Posted by:  1.54.155.222 on April 22, 2022
 Updated by:  September 3, 2022 at 5:03pm
 Gender:  Female
 Age:  31
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Hồ chí minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  AA (2 years college)
 Occupation:  Kinh doanh tự do
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Muốn tìm người yêu thương thật lòng đi đến hôn nhân
 Free Time:  Xem phim
 I Am:  Vui vẻ hoà đồng. Đã li hôn và có 2 con gái nhỏ. Bé nhỏ 5t ở với mẹ. Bé lớn 9t ở với ba
 Looking For:  Chung tình

Back | Send Email to Kieule (ID: 1512803)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.