Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1513986 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Tìm bạn
 Tìm bạn - ID: 1513986
 Name:  Tìm bạn
 IP & Posted by:  27.3.129.56 on May 20, 2022
 Updated by:  May 21, 2022 at 4:53pm
 Gender:  Male
 Age:  55
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  130 lbs (59 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  TPHCM
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  Nhân viên
 Smoker:  Will tell you later
 Drinker:  Will tell you later
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm người kết hôn
 Free Time:  Xem Youtube hoặc nghe nhạc
 I Am:  Bình thường
 Looking For:  Tim một người cũng bình thường như mình

Back | Send Email to Tìm bạn (ID: 1513986)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.