Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1519166 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Rubi Nguyen
 Rubi Nguyen - ID: 1519166
 Name:  Rubi Nguyen
 IP & Posted by:  116.110.40.208 on November 12, 2022
 Updated by:  November 17, 2022 at 2:35pm
 Gender:  Female
 Age:  42
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  125 lbs (57 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Hi Chi Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  AA (2 years college)
 Occupation:  PR
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm bạn đời
 Free Time:  Uống cà phê, thể thao, đọc sách, mua sắm
 I Am:  Tôi thẳng thắng, thích trung thực, nhã nhặn, yêu động vật, thích du lịch
 Looking For:  Có sự nghiệp vững vàng, lập trường kiên định, tài chính vững vàng

Back | Send Email to Rubi Nguyen (ID: 1519166)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.