Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1523185 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to thuy amanda
 thuy amanda - ID: 1523185
 Name:  thuy amanda
 IP & Posted by:  162.255.45.232 on April 20, 2023
 Updated by:  April 26, 2023 at 10:54am
 Gender:  Female
 Age:  33
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  buffalo
 State/Province:  New York
 Country:  United States
 Religion:  Christian
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  lawyer
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  tôi ở đây vì một mối quan hệ tốt đẹp và đơn giản.
 Free Time:  tôi thích đi du lịch và học tập
 I Am:  tôi tập trung và là một cô gái trẻ quyết tâm sẵn sàng đạt được mục tiêu của mình.
 Looking For:  một người đàn ông cao thượng, quan tâm và sẵn sàng yêu thương.

Back | Send Email to thuy amanda (ID: 1523185)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.