Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 577548 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Van Anh
 Van Anh - ID: 577548
 Name:  Van Anh
 IP & Posted by:  125.234.51.236 on July 17, 2007 at 7:47am
 Updated by:  September 6, 2010 at 1:14am
 Gender:  Female
 Age:  45
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Can Tho
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Ke toan
 Smoker:  Will tell you later
 Drinker:  Will tell you later
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm bạn chân thành . Có cuộc sống vui vẻ hạnh phúc
 Free Time:  Đọc báo,xem phim, nấu ăn,du lịch
 I Am:  Thật thà, vui vẻ,hòa đồng, đảm đang, có lòng vị tha...
 Looking For:  Chân thành, vui vẻ tôn trong nhau. hợp tính,quan tâm gia dinh ,nếu hợp sẽ....

Back | Send Email to Van Anh (ID: 577548)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.